Азаматтық бюджет

 Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 1-і қосымшасы

Түркістан облысының

мәслихаты хатшысының

2018 жылғы « 15» қаңтар

 № 1 өкімімен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

110 «ОҚО мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы  001 Облыстық мәслихаттың қызметін қамтамассыз ету жөніндегі қызметтер

 

Бюджеттік бағдарламаның басшысы Облыстық мәслихат аппаратының басшысы Қадырбеков К.Ж.                    

                                                

         Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық  негізі: «Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы №1284 Жарлығы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V Заңы, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы                12 қарашадағы №392-V заңы, «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақ төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулсы, «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығы, «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2014 жылғы                     4 желтоқсандағы  №540 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы, «Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының біріңғай салааралық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы бұйрығы №1002, «Түркістан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №18/209-VI «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Түркістан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 10 қаңтардағы №19/230-VI  шешімі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
: облыстық
мазмұнына қарай: мемлекеттік қызметті және одан шығатын уәкілеттер мен қызметтерді жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Облыстық  мәслихаттың қызметін белсенді етуге, үздіксіз қызмет жасауын қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Түркістан облысық мәслихат аппаратының 11 штаттық мемлекет қызметшілерінің бірліктерін және 10 техникалық қызметкерлерді ұстау, қызметшілердің біліктілігін арттыру, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, негізгі қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстар сатып алу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең
2016ж. 2017ж. 2018ж. 2019ж. 2020ж.
Түркістан облысық мәслихат аппаратының мемлекеттік қызметшілерінің штаттық бірліктерін  ұстау саны 11 11 11 11 11
Түркістан облысық мәслихат аппаратының  техникалық қызметшілерін ұстау саны 5 9 10 10 10
Біліктілікті арттыру саны 5 5 5 5

  

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең
2016ж. 2017ж. 2018ж. 2019ж. 2020ж.
001 Облыстық мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету мың теңге 53679,9 64883 67149 63732 66860
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мыңтеңге 53679,9 64883 67149 63732 66860